Kultura varnosti – psihometrična raziskava

by | Avg 26, 2019 | Kultura varnosti pacientov, Uncategorized | 0 comments

V Sloveniji je v letu 2010 v treh bolnišnicah potekala pilotna raziskave – kultura varnosti pacientov. Pričujoča raziskava se je osredotočila na psihometrično analizo vprašalnika v slovenskem okolju. V letu 2011 smo kulturo varnosti pacientov izmerili še v 13 bolnišnicah. Vsaka bolnišnica je dobila obsežno in natačno poročilo o rezultatih in splošna priporočila za izboljšave.  V Zdravniškem Vestniku so objavljeni rezultati za vse  splošne bolnišnice. Rezultati so slabi, saj na splošno v zdravstvu primanjkuje znanja in vešči o netehničnih veščinah.

Manjka še izvedba ankete v 13 preostalih bolnišnicah s standardnim vprašalnikom. Vprašalnik je avtorsko delo in se ga brez dovoljenja avtorja ne sme uporabljati.

Hospital Survey on Patient Safety Culture in Slovenia: a psychometric evaluation (izvleček)
Citiranja: Hospital Survey on Patient Safety Culture in Slovenia: a psychometric evaluation
Andrej Robida
International Journal for Quality in Health Care 2013; doi: 10.1093/intqhc/mzt040

Avtor: andrej Robida

Avtor: andrej Robida